Lab Training IA - LIMS IA - LIMS E-QMS
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Khoa học Kỹ Thuật SQS
Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: +84 0901 347 521
Thống kê truy cập

IA - LIMS

LIMS là gì?

 

 

Vai trò của LIMS trong phòng thử nghiệm hiện đại

 

 

IA - LIMS: Hệ thống LIMS do Việt Nam phát triển

Trang Chủ | IA - LIMS | Huấn luyện | E-QMS | Liên Hệ
Hotline: +84 0901 347 521
Copyright © 2019
Cài đặt bởi: Cao Tốc | Thiết kế web | Làm web