Lab Training IA - LIMS IA - LIMS E-QMS
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Khoa học Kỹ Thuật SQS
Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: +84 0901 347 521
Thống kê truy cập

Phần mềm

Sắp xếp theo:
Hệ thống IA - LIMS
Quản lý thông tin thử nghiệm, dữ liệu thử nghiệm, tài liệu kỹ thuật, hồ sơ kỹ thuật, mẫu thử nghiệm, báo cáo, KPI, thiết bị, hiệu chuẩn và đào..
RSL Builder
Tạo Bảng RSL cho chương trình quản lý hóa chất trong doanh nghiệp dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá rủi ro, yêu cầu của nhãn hàng và các t..
E-QMS
Số hóa hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45000, ISO 17025 ..
Trang Chủ | IA - LIMS | Huấn luyện | E-QMS | Liên Hệ
Hotline: +84 0901 347 521
Copyright © 2019
Cài đặt bởi: Cao Tốc | Thiết kế web | Làm web